367/5 หมู่ 4 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
จันทร์ - ศุกร์ | 08:30 น. - 15:30 น.

รางวัลเหรียญทอง "เว็บไซต์"

รางวัลเหรียญทอง "เว็บไซต์"

เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 ทางโรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียน ได้แก่

  • เด็กชาย เฉลิมศักดิ์  เพิ่มพูล (ป.6)
  • เด็กชาย พชรพล  รังแก้ว (ป.6)

เข้าร่วมแข่งขัน "สร้างเว็บไซต์ (Web Editor)" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร)

ผลการแข่งขันได้คะแนน 84 คะแนน ได้รับรางวัลเหรียญทอง