367/5 หมู่ 4 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
จันทร์ - ศุกร์ | 08:30 น. - 15:30 น.

เกี่ยวกับนักเรียน

"เรียนรู้ ควบคู่ เทคโนโลยี"

   คือ ปรัชญาของโรงเรียน ซึ่งเน้นให้นักเรียนเข้าใจเทคโนโลยี รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองในการเรียน

ทำเนียบรุ่น

ป.6/2561 ป.6/2562 ป.6/2563

หมายเหตุ: รุ่นอื่นๆ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล จะดำเนินการให้แสดงผลโดยเร็วที่สุดนะครับ