โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา

367/5 หมู่ 4 ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย
ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกำแพงเพชร 62110
โทร. 095 175 9780,082 892 9104


Line ID: @haruthaipitumata