367/5 หมู่ 4 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
จันทร์ - ศุกร์ | 08:30 น. - 15:30 น.

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา

367/5 หมู่ 4 ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย
ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกำแพงเพชร 62110
โทร. 095 175 9780,082 892 9104