367/5 หมู่ 4 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
จันทร์ - ศุกร์ | 08:30 น. - 15:30 น.

สมัครเข้าเรียน

คำชี้แจง

 • ผู้ปกครองนักเรียนทำการป้อนข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
 • ทางโรงเรียนฯ จะติดต่อกลับ ตามรายละเอียดที่ท่านระบุไว้ในใบสมัคร
 • กรณีต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ :
  โทร. 095 175 9780 (ครูแอ๊ด)
  Line ID : @haruthaipitumata
  facebook : hpm2school
  Website : www.hpm.ac.th
 • คลิกที่ลิงก์นี้.. https://enroll.glideapp.io
  เพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชั่นรับสมัครนักเรียน หรือสแกน QR-CODE

 

การนับอายุเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2567

 • รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่าง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)

 • รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 4 ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่าง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)

 • รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่าง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

 • ให้นับอายุตามปีปฏิทิน หากเด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์ในปีใด ให้นับว่าเด็กมีอายุย่างเข้าปีที่ 7 ในปีนั้น