• หรือสมัครผ่านแอปพลิเคชั่น โดยใช้สมาร์ทโฟนทำการสแกน QR-CODE

  • หรือคลิกที่ลิงก์นี้... https://apply-for-teacher.glideapp.io/
  • เมื่อดำเนินกรอกรายละเอียดการสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนฯ จะพิจารณาเอกสารและข้อมูลในใบสมัคร และจะติดต่อกลับไปตามรายละเอียดของผู้สมัคร