fbpx
วันอังคาร, สิงหาคม 09, 2022

กิจกรรมและผลงาน

กิจกรรมและผลงาน

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2564

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565 ทางโรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ในวันปัจฉิมนิเทศนี้ไม่ได้มีแค่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา แต่มีทั้งรุ่นน้องซึ่งมีส่วนในการจัดงานปัจฉิมนี้ขึ้น เพื่ออำลาและอวยพรรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษา มีการให้ดอกไม้และของขว็ญเล็กๆน้อยๆ ต่อกัน เป็นการแสดงความรักที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่อยู่ในรั้วโรงเรียนเดียวกัน

มี.ค..21 Hits:173 กิจกรรมและผลงาน อวิรุทธ์  เหมานุรักษ์ - avatar อวิรุทธ์ เหมานุรักษ์

กิจกรรมและผลงาน

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ทางโรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ และโรงเรียนเดชาบดินทร์ ณ ค่ายลูกเสือ "ดรุณานุกูลลานกระบือ" อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งปีนี้ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบ New Normal เนื่องจากยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยไม่มีการค้างแรม งดกิจกรรมที่เสี่ยง {loadmoduleid 181}

ก.พ..07 Hits:491 กิจกรรมและผลงาน อวิรุทธ์  เหมานุรักษ์ - avatar อวิรุทธ์ เหมานุรักษ์

กิจกรรมและผลงาน

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 ทางโรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ 2564" ย้อนหลังให้แก่นักเรียน ภายใต้การระมัดระวัง และป้องกัน "COVID-19" ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้มีความสุขใน "วันเด็ก" และปลอดภัยจากโรคติดต่อด้วย

ม.ค..15 Hits:467 กิจกรรมและผลงาน อวิรุทธ์ เหมานุรักษ์ - avatar อวิรุทธ์ เหมานุรักษ์

กิจกรรมและผลงาน

เรียนรู้เรื่องรูปทรง

นักเรียนระดับปฐมวัยได้เรียนรู้เรื่องสีและรูปทรงกับเพื่อนๆ สีสันสดใส การเรียนรู้วงกลม, สี่เหลี่ยม, สามเหลี่ยม, ห้าเหลี่ยม, การเล่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผ่านกิจกรรม "เรียนรู้เรื่องรูปทรง" เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักรูปทรงเรขาคณิต จำแนกรูปทรงเรขาคณิต รวมทั้งเข้าใจการเปลี่ยนแปลงรูปทรงเรขาคณิตที่เกิดจากการจัดกระทำได้

ก.ย..03 Hits:571 กิจกรรมและผลงาน อวิรุทธ์ เหมานุรักษ์ - avatar อวิรุทธ์ เหมานุรักษ์

Log in or Sign up