367/5 หมู่ 4 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
จันทร์ - ศุกร์ | 08:30 น. - 15:30 น.

ทัศนศึกษาสวนสัตว์สนามบินสุโขทัย

   เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาโดยพานักเรียนไปที่ สวนสัตว์สนามบินสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย