367/5 หมู่ 4 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
จันทร์ - ศุกร์ | 08:30 น. - 15:30 น.

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2563

   เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ได้จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร และโรงเรียนเดชาบดินทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งในปีนี้ได้งดกิจกรรมการค้างแรมในค่ายลูกเสือ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อจากสถานการณ์โควิด-19

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา