โรงเรียนหยุด..แต่ห้องเรียนออนไลน์ของโรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา ยังเปิดอยู่ 24 ชั่วโมง นักเรียนสามารถเข้ามาเรียนได้ตลอดเวลา เพื่อทบทวนบทเรียนที่เรียนมาแล้ว หรือสามารถศึกษาบทเรียนได้ล่วงหน้า อีกทั้งมีแบบฝึกหัด แบบทดสอบ ให้นักเรียนประเมินผลการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง คลิกที่นี่..เพื่อเข้าห้องเรียน