Phran kratai, Kamphaeng phet.
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 15:30 น.

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่ได้มีการสอบทั่วประเทศเมื่อวันที่ 16-19 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยในภาพรวมผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน พบว่า

  • การอ่านออกเสียง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 74.14
  • การอ่านรู้เรื่อง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 71.86

รวม 2 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 73.02

สำหรับผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ของโรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา ดังนี้

  • การอ่านออกเสียง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 90.00
  • การอ่านรู้เรื่อง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 82.66

รวม 2 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 86.33

อยู่ในเกณฑ์ "ดีมาก"

Pin It

ติดต่อโรงเรียน

367/5 หมู่ 4 ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย
อำเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกำแพงเพชร
โทร. 09 5175 9780 , 08 2892 9104

สถิติจำนวนผู้มาเยี่ยมชม

  • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 2006707