Phran kratai, Kamphaeng phet.
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 15:30 น.

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับชั้น ป.4-6

   เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เด็กหญิง แพรพิไล  เพชรสีโสด และเด็กหญิง ปภาดา อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์ ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียนเอกชนจังหวัดกำแพงเพชร เขต 1 เข้าร่วมแข่งขันในรายการกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับชั้น ป.4-6 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

 รายงานผลการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับชั้น ป.4-6

ลำดับ โรงเรียน จังหวัด เขตพื้นที่ คะแนน ระดับ
1 เทพนารี แพร่ เขต 2 96 ทอง
2 อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก เขต 1 91 ทอง
3 อนุบาลอยู่วิทยา น่าน เขต 1 86 ทอง
4 ทองประสาทเวทย์ อุทัยธานี เขต 2 85 ทอง
5 เจริญวิทยา อุตรดิตถ์ เขต 2 83 ทอง
6 อนุบาลพร้อมจิต เพชรบูรณ์ เขต 3 81 ทอง
7 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ นครสวรรค์ เขต 3 78 เงิน
8 กฤษณาทวีวิทย์ เชียงราย เขต 4 78 เงิน
9 พิทักษ์ศิษย์วิทยา อุทัยธานี เขต 1 78 เงิน
10 อนุบาลธัญรดา กำแพงเพชร เขต 2 77 เงิน
11 สิริวัฒนาเชียงราย เชียงราย เขต 1 77 เงิน
12 อนุบาลดรุณวิทยา พะเยา เขต 1 76 เงิน
13 อนุบาลหฤทัยปิตุมาตา กำแพงเพชร เขต 1 75 เงิน
14 ดรุณบัณฑิตพิทยา พิจิตร เขต 2 71 เงิน
15 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ นครสวรรค์ เขต 1 70 เงิน
16 ผดุงวิทย์ เพชรบูรณ์ เขต 2 70 เงิน
17 มารดาอุปถัมภ์ แพร่ เขต 1 60 ทองแดง
18 หวัวเฉียว อุตรดิตถ์ เขต 1 60 ทองแดง
19 ปาณัทคุณา พะเยา เขต 2 60 ทองแดง
20 น่านคริสเตียนศึกษา น่าน เขต 2 60 ทองแดง
21 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ เขต 1 60 ทองแดง
22 อรพินพิทยา ลำพูน เขต 1 60 ทองแดง
23 อัยยสิริ ลำพูน เขต 2 60 ทองแดง

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 

Pin It

ติดต่อโรงเรียน

367/5 หมู่ 4 ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย
อำเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกำแพงเพชร
โทร. 09 5175 9780 , 08 2892 9104

สถิติจำนวนผู้มาเยี่ยมชม

  • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 2006705