ข่าวและประกาศของเว็บ

การเป็นสมาชิกห้องเรียนออนไลน์ (e-Classroom)

by Aviruth Haemanurux -
  • นักเรียนจะได้รับ Username และ Password จากครูประจำรายวิชา
  • สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ : ห้องคอมพิวเตอร์

การใช้งานในห้องเรียนออนไลน์ (e-Classroom)

by Aviruth Haemanurux -

ระบบห้องเรียนออนไลน์ (e-Classroom) ของโรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของโรงเรียนฯ

  • ครูผู้สอน สามารถเข้าใช้งานในส่วนของการสร้างรายวิชา
  • นักเรียน สามารถเข้าใช้งานในส่วนของรายวิชาที่ครูผู้สอนเป็นผู้เชิญเข้าเรียนในรายวิชานั้น

Available courses

เนื้อหารายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เรียนรู้การสร้างเว็บไซต์จาก Google Sites

อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เกิดขึ้นจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เล็ก ๆ รวมกันเป็นระบบเครือข่ายใหญ่ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลกันทั่วโลก


เนื้อหาประกอบด้วยการรู้จักคำสั่งต่างๆ ของโปรแกรม Flip PDF Professional การแก้ไข เพิ่มเติมเทคนิคต่างๆ ลงในหนังสือ เช่น การใส่วีดีโอ, การใส่เสียง, การใส่ภาพ เป็นต้น เมื่อนักเรียนทำความเข้าใจคำสั่งต่างๆ ของโปรแกรมได้อย่างเข้าใจดีแล้ว เชื่อว่าจะสามารถสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ได้

เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2016

OpenShot คือ โปรแกรมสำหรับตัดต่อวิดีโอแบบโอเพ่นซอร์ส ที่อนุญาตให้เราสามารถนำไปใช้งานกันได้ฟรี เป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่ใช้งานง่าย คุณภาพงานที่ได้ไม่แพ้โปรแกรมมืออาชีพเลย และยังมีการนำ Graphic Card มาช่วยในการพรีวิวงานในระหว่างกำลังตัดต่อวิดีโออีกด้วย ก็ช่วยให้เราสามารถทำงานได้คล่องตัวขึ้น

ขั้นตอนการแทรกไฟล์วีดีโอลงในบทเรียน

ครูผู้สอนสร้างรายวิชา

ครูผู้สอนเข้าไปกำหนดหัวข้อของรายวิชาที่สอน

การตั้งค่าวิชาเรียน