ยินดีต้อนรับเข้าสู่...เว็บไซต์ "รัชกาลที่ ๑๐"

จัดทำขึ้นเพื่อเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ รอบคัดเลือกตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยจะกล่าวถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูรฯ รัชกาลที่ ๑๐

หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

เด็กชาย ก้องภพ คงทิม และเด็กชายพรศักดิ์ มธุรส
ผู้จัดทำ

พระราชสมภพ

   พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ด้านการศึกษา

   พระองค์พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้อาคารของกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลชิ่อว่า โรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลภ

พระบรมราชาภิเษก

   เมื่อพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467

รัชกาลที่ ๑๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประกอบด้วย:

  • พระราชประวัติ
  • พระราชกรณียกิจ
  • พระบรมราชาภิเษก
  • พระบรมฉายาลักษณ์

   ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ประกอบด้วยเนื้อหา รูปภาพ เสียง และวีดีโอ ได้นำมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาจัดทำเป็นเว็บไซค์นี้ขึ้น ผู้จัดทำมิได้มีเจตนาในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากมีข้อผิดพลาดประการใด โปรดกรุณาแจ้งมายังผู้จัดทำ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง