fbpx
วันอังคาร, สิงหาคม 04, 2020
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever) เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue Virus) โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค มักพบในประเทศเขตร้อนและระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี อาการของโรคไข้เลือดออกมีตั้งแต่ไม่มีอาการผิดปกติไปจนถึงเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

กดปุ่มด้านล่างเพื่อไลค์, แชร์
Pin It

ข่าวประชาสัมพันธ์

กดปุ่มด้านล่างเพื่อไลค์, แชร์
Pin It
ข่าวประชาสัมพันธ์

สงกรานต์ เป็นคำสันสกฤต หมายถึง "การเคลื่อนย้าย" ซึ่งเป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายของการประทับในจักรราศี คือการเคลื่อนขึ้นปีใหม่ในความเชื่อของไทยและบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กดปุ่มด้านล่างเพื่อไลค์, แชร์
Pin It

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้เป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกคือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้เด็กนักเรียนห่างไกลโควิด-19 ทางโรงเรียนฯ ได้จัดทำมาตรการและการปฏิบัติสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองเมื่อเปิดภาคเรียน 6 แนวทาง ประกอบด้วย

กดปุ่มด้านล่างเพื่อไลค์, แชร์
Pin It

ข่าวประชาสัมพันธ์

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เสนอการปรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 จากวันที่ 16 พฤษภาคม เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม

กดปุ่มด้านล่างเพื่อไลค์, แชร์
Pin It

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการเรียนรู้อยู่ที่บ้านในช่วงป้องกัน “COVID-19”

กดปุ่มด้านล่างเพื่อไลค์, แชร์
Pin It

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิกที่นี่..เพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัครนักเรียน

กดปุ่มด้านล่างเพื่อไลค์, แชร์
Pin It

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียนในสถานการณ์ฉุกเฉิน

  ระยะเวลาเปิดภาคเรียน จำนวนวันเรียน จำนวนวันปิดภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2563 1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63 93 วัน 17 วัน
(14-30 พ.ย. 63)
หมายเหคุ: เวลาที่ขาดไป 7 วัน ทางโรงเรียนฯ จะทำการสอนชดเชยเพื่อให้นักเรียนได้เรียนครบตามหลักสูตร
ภาคเรียนที่ 2/2563 1 ธ.ค. 63 - 9 เม.ย. 64 88 วัน 37 วัน
(10 เม.ย. 63 -16 พ.ค. 64)
หมายเหคุ: เวลาที่ขาดไป 12 วัน ทางโรงเรียนฯ จะทำการสอนชดเชยเพื่อให้นักเรียนได้เรียนครบตามหลักสูตร

ข้อมูลจาก: กระทรวงศึกษาธิการ

กดปุ่มด้านล่างเพื่อไลค์, แชร์
Pin It

Log in or Sign up