fbpx

A+ A A-
  • เขียนโดย อวิรุทธ์ เหมานุรักษ์
  • หมวด: กิจกรรมและผลงาน
  • ฮิต: 379

อบรมเชิงปฏิบัติการครูด้วยระบบทางไกล (STEM Education)

   เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะครูของโรงเรียนฯ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครูด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษาตอนต้น จัดโดย สสวท. ณ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร อ.ในเมือง จ.กำแพงเพชร

อ่านเพิ่มเติม: อบรมเชิงปฏิบัติการครูด้วยระบบทางไกล (STEM Education)

  • เขียนโดย อวิรุทธ์ เหมานุรักษ์
  • หมวด: กิจกรรมและผลงาน
  • ฮิต: 653

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2561

   เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้มีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 16 และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยปีนี้ถือเป็น "ดรุณานุกูลหัวถนน" รุ่นสุดท้าย และในปีการศึกษา 2562 ก็จะถือเป็น "หฤทัยปิตุมาตา" รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2561

  • เขียนโดย อวิรุทธ์ เหมานุรักษ์
  • หมวด: กิจกรรมและผลงาน
  • ฮิต: 715

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ปี 2561

เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561 ณ กองบิน 46 จ.พิษณุโลก โดยปีนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับโรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ และโรงเรียนเดชาบดินทร์

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ปี 2561

กิจกรรมวันเด็ก 2562

   เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2562 ทางโรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 ขึ้น โดยมีพิธีตักบาตรข้าวสาร และมีการเล่นกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันเด็ก 2562