fbpx

A+ A A-
 • เขียนโดย อวิรุทธ์ เหมานุรักษ์
 • หมวด: กิจกรรมและผลงาน
 • ฮิต: 430

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2561

   เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้มีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 16 และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยปีนี้ถือเป็น "ดรุณานุกูลหัวถนน" รุ่นสุดท้าย และในปีการศึกษา 2562 ก็จะถือเป็น "หฤทัยปิตุมาตา" รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2561

 • เขียนโดย อวิรุทธ์ เหมานุรักษ์
 • หมวด: กิจกรรมและผลงาน
 • ฮิต: 329

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ปี 2561

เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561 ณ กองบิน 46 จ.พิษณุโลก โดยปีนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับโรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ และโรงเรียนเดชาบดินทร์

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ปี 2561

กิจกรรมวันเด็ก 2562

   เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2562 ทางโรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 ขึ้น โดยมีพิธีตักบาตรข้าวสาร และมีการเล่นกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันเด็ก 2562

ร่วมรณรงค์วันเอดส์โลก

   เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ทางโรงเรียนฯ ได้เข้าร่วมรณรงค์วันเอดส์โลกพร้อมกับโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอพรานกระต่าย

 

 • wad61-01.png
 • wad61-02.png
 • wad61-03.png
 • wad61-04.png
 • wad61-05.png
 • wad61-06.png
 • wad61-07.png
 • wad61-08.png
 • wad61-09.png
 • wad61-10.png
 • wad61-11.png
 • wad61-12.png
 • wad61-13.png
 • wad61-14.png
 • wad61-15.png
 • wad61-16.png
 • wad61-17.png
 • wad61-18.png
 • wad61-19.png
 • wad61-20.png

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ทางโรงเรียนฯ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตามรายการ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68