fbpx
วันอาทิตย์, กรกฎาคม 25, 2021
โครงการเที่ยวนอกรั้ว 2

   เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทางโรงเรียนฯ ได้นำนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษาที่ “บ้านจ่าก้อง” ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการทำไร่นาแบบผสมผสาน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ซึ่งหัวข้อในการเรียนรู้นั้นจะมีความหนักเบาไม่มากเท่ากับการเรียนในห้องเรียน นอกจากนี้แล้วยังมีจุดประสงค์แฝงเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสรู้จักซึ่งกันและกัน ได้มีประสบการณ์ทางสังคมด้วย รวมทั้งได้มีโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย ทั้งนี้รวมไปถึงการเกิดความตระหนักในตนเอง ทักษะกระบวนการการเรียนรู้เป็นกลุ่มและเกิดการเรียนรู้ในเรื่องราวของระบบนิเวศและสิ่งรอบตัวที่พบเห็นอีกด้วย

   จ่าก้อง หรือ จ.ส.ท. สุทิน ทองเอ็ม สามารถจัดสรรเนื้อที่ในพื้นที่ 34 ไร่ ทำไร่นาแบบผสมผสานได้อย่างดีเยี่ยม จากจุดเริ่มต้นที่พ่อแม่ทำนาเพียงอย่างเดียวมาตลอด จนเมื่อจ่าก้องจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก็เริ่มเลี้ยงไก่สวยงามขาย ต่อมาเริ่มเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น เป็ดและไก่ ส่งให้กลุ่มปศุสัตว์ เริ่มทำสวนต่อจากปศุสัตว์หลังจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเริ่มต้นจากการทำสวนไผ่ เพราะไม่ต้องดูแลมาก เดิมทีพ่อกับแม่มีที่นาเพียง 22 ไร่ ต่อยอดจนกลายมาเป็น 34 ไร่ ในปัจจุบัน

   “บ้านจ่าก้อง” อยู่บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ได้รับรางวัลปี 2560 เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2561 ได้รางวัลภูมิปัญญาศึกษาด้านเกษตร และ ปี 2562 ได้รางวัลปราชญ์ดีเด่นของ กศน. (การศึกษานอกสถานที่) ระดับประเทศ

 

 • bjk2-01.png
 • bjk2-02.png
 • bjk2-03.png
 • bjk2-04.png
 • bjk2-05.png
 • bjk2-06.png
 • bjk2-07.png
 • bjk2-08.png
 • bjk2-09.png
 • bjk2-10.png
 • bjk2-11.png
 • bjk2-12.png
 • bjk2-13.png
 • bjk2-14.png
 • bjk2-15.png
 • bjk2-16.png
 • bjk2-17.png
 • bjk2-18.png
 • bjk2-20.png
 • bjk2-21.png
 • bjk2-22.png
 • bjk2-23.png
 • bjk2-24.png
 • bjk2-25.png
 • bjk2-26.png
 • bjk2-27.png
 • bjk2-28.png
 • bjk2-29.png
 • bjk2-30.png
 • bjk2-31.png
 • bjk2-32.png
 • bjk2-33.png
 • bjk2-34.png
 • bjk2-35.png
 • bjk2-36.png
 • bjk2-37.png
 • bjk2-38.png
 • bjk2-39.png
 • bjk2-40.png
 • bjk2-41.png
 • bjk2-42.png
 • bjk2-43.png
 • bjk2-44.png
 • bjk2-45.png
 • bjk2-46.png
 • bjk2-47.png
 • bjk2-48.png
 • bjk2-49.png
 • bjk2-50.png
 • bjk2-51.png
 • bjk2-52.png
 • bjk2-53.png
 • bjk2-54.png

ติดตามข่าวสาร "บ้านจ่าก้อง" ได้ที่: facebook

กดปุ่มด้านล่างเพื่อไลค์, แชร์
Pin It

Log in or Sign up