fbpx
วันอาทิตย์, กรกฎาคม 25, 2021
โครงการเที่ยวนอกรั้ว

   เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทางโรงเรียนฯ ได้นำนักเรียนในระดับชั้นเนอสเซอรี่ และชั้นอนุบาลปีที่ 1 ไปทัศนศึกษาที่ “บ้านจ่าก้อง” ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการทำไร่นาแบบผสมผสาน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ซึ่งหัวข้อในการเรียนรู้นั้นจะมีความหนักเบาไม่มากเท่ากับการเรียนในห้องเรียน นอกจากนี้แล้วยังมีจุดประสงค์แฝงเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสรู้จักซึ่งกันและกัน ได้มีประสบการณ์ทางสังคมด้วย รวมทั้งได้มีโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย ทั้งนี้รวมไปถึงการเกิดความตระหนักในตนเอง ทักษะกระบวนการการเรียนรู้เป็นกลุ่มและเกิดการเรียนรู้ในเรื่องราวของระบบนิเวศและสิ่งรอบตัวที่พบเห็นอีกด้วย

 

 • bjk-01.png
 • bjk-02.png
 • bjk-03.png
 • bjk-04.png
 • bjk-05.png
 • bjk-06.png
 • bjk-07.png
 • bjk-08.png
 • bjk-09.png
 • bjk-10.png
 • bjk-11.png
 • bjk-12.png
 • bjk-13.png
 • bjk-14.png
 • bjk-15.png
 • bjk-16.png
 • bjk-17.png
 • bjk-18.png
 • bjk-19.png
 • bjk-20.png
 • bjk-21.png
 • bjk-22.png
 • bjk-23.png
 • bjk-24.png
 • bjk-25.png
 • bjk-26.png
 • bjk-27.png
 • bjk-28.png
 • bjk-29.png
 • bjk-30.png
 • bjk-31.png
 • bjk-32.png
 • bjk-33.png
 • bjk-34.png
 • bjk-35.png
 • bjk-36.png
 • bjk-37.png
 • bjk-38.png
 • bjk-39.png
 • bjk-40.png
 • bjk-41.png
 • bjk-42.png
 • bjk-43.png
 • bjk-44.png
 • bjk-45.png
 • bjk-46.png
 • bjk-47.png
 • bjk-48.png
 • bjk-49.png
 • bjk-50.png
 • bjk-51.png
 • bjk-52.png
 • bjk-53.png
 • bjk-54.png

ติดตามข่าวสาร "บ้านจ่าก้อง" ได้ที่: facebook

กดปุ่มด้านล่างเพื่อไลค์, แชร์
Pin It

Log in or Sign up