fbpx
วันอาทิตย์, กรกฎาคม 25, 2021
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน'69

   ร่วมเป็นแรงใจให้กับนักเรียน ในการเป็นตัวแทนของโรงเรียนฯ เข้าร่วมแข่งขันใน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙" รอบคัดเลือกตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายชื่อตัวแทนและรายการเข้าร่วมแข่งขัน

ชื่อ-นามสกุล รายการ ผลการแข่งขัน
เด็กหญิง ปุญญรัศมิ์ อาสานบาน เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 เหรียญเงิน
เด็กหญิง กัลยาณี วัฒนะ เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 เหรียญทองแดง
เด็กหญิง ภัทรนันท์ ซินสำราญ พินิจวรรณคดี ป.1-3 เหรียญเงิน
เด็กหญิง ปภาดา อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์ พินิจวรรณคดี ป.4-6 เหรียญทองแดง
เด็กหญิง อภิญญา คงทิม วรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-3 เหรียญทองแดง
เด็กหญิง ศิรินฑารา คำบรรลือ วรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-6 เข้าร่วม
เด็กหญิง แพรพิไล เพชรสีโสด กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 เหรียญทอง
เด็กหญิง ปริยากร นันทิใจ
เด็กชาย ศุภวิชญ์ ผิวอ่อนดี ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 เข้าร่วม
เด็กชาย สุวิวัฒน์ โพธิ์บัลลังค์
เด็กชาย เสกข์ ภู่จีน การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 ถอนตัวจากการแข่งขัน
เด็กชาย ศิวัฒน์ อึ้งชัยพงษ์
เด็กหญิง รัตนากร แซ่ลี้ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
(Comic Strip) ป.4-6
เด็กชาย ผดุงเดช จ๋องบุญ
เด็กชาย ณัฐพงษ์ เดชะผล การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6
เด็กชาย พงศกร พลอาจ
เด็กชาย ก้องภพ คงทิม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6
เด็กชาย พรศักดิ์ มธุรส

ติดตามรายละเอียดการแข่งขันในรอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร ในระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน 2562 ได้ที่ .. https://north69.sillapa.net/sp-kpt1/

กดปุ่มด้านล่างเพื่อไลค์, แชร์
Pin It

Log in or Sign up