fbpx

A+ A A-

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2561

   เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้มีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 16 และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยปีนี้ถือเป็น "ดรุณานุกูลหัวถนน" รุ่นสุดท้าย และในปีการศึกษา 2562 ก็จะถือเป็น "หฤทัยปิตุมาตา" รุ่นที่ 1

 

Pin It