fbpx

A+ A A-

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้รูปแบบ HighScope

 

   เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ทางโรงเรียนฯ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้รูปแบบ HighScope สำหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวทาง RIECE Thailand และกิจกรรม Coding พื้นฐาน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปส.กช.) ณ BONITO Chinos Hotel จังหวัดนครสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม: อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้รูปแบบ HighScope

ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

   ในระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1/2562 คณะครูได้ออกไปเยี่ยมเยียนนักเรียนถึงบ้าน เพื่อติดตามความเป็นอยู่ และสภาพแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ

อ่านเพิ่มเติม: ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ

   เมื่อวันที่ 2-5 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ทางโรงเรียนฯ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพฯ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดส่งต่อให้แก่นักเรียนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม: อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน'69

   ร่วมเป็นแรงใจให้กับนักเรียน ในการเป็นตัวแทนของโรงเรียนฯ เข้าร่วมแข่งขันใน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙" รอบคัดเลือกตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

รายชื่อตัวแทนและรายการเข้าร่วมแข่งขัน

อ่านเพิ่มเติม: งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน'69

  • เขียนโดย อวิรุทธ์ เหมานุรักษ์
  • หมวด: กิจกรรมและผลงาน
  • ฮิต: 173

วันไหว้ครู 2562

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ได้มีกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 เป็นการแสดงความเคารพครูอย่างหนึ่ง มักจะถูกจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน ของทุกปี โดยส่วนใหญ่จะเป็นวันพฤหัสบดี ส่วนจะเป็นพฤหัสบดีที่เท่าไรของเดือนก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละสถาบันไม่มีข้อจำกัด

อ่านเพิ่มเติม: วันไหว้ครู 2562

  • เขียนโดย อวิรุทธ์ เหมานุรักษ์
  • หมวด: กิจกรรมและผลงาน
  • ฮิต: 145

อบรมเชิงปฏิบัติการครูด้วยระบบทางไกล (STEM Education)

   เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะครูของโรงเรียนฯ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครูด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษาตอนต้น จัดโดย สสวท. ณ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร อ.ในเมือง จ.กำแพงเพชร

อ่านเพิ่มเติม: อบรมเชิงปฏิบัติการครูด้วยระบบทางไกล (STEM Education)