fbpx

A+ A A-

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

ปัจฉิมนิเทศ เป็นประเพณีของโรงเรียนที่ปฏิบัติมาทุกปีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งในปีนี้มีผลกระทบจากปัญหาไวรัส COVID-19 ดังนั้นกิจกรรมจึงกำหนดการเป็นวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 และกิจกรรมต่างๆ ก็จัดแบบกระชับ เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากไวรัส COVID-19

อ่านเพิ่มเติม: ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

  • เขียนโดย อวิรุทธ์ เหมานุรักษ์
  • หมวด: กิจกรรมและผลงาน
  • ฮิต: 220

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 2562

อ่านเพิ่มเติม: ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 2562

  • เขียนโดย อวิรุทธ์ เหมานุรักษ์
  • หมวด: กิจกรรมและผลงาน
  • ฮิต: 106

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับชั้น ป.4-6

   เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เด็กหญิง แพรพิไล  เพชรสีโสด และเด็กหญิง ปภาดา อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์ ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียนเอกชนจังหวัดกำแพงเพชร เขต 1 เข้าร่วมแข่งขันในรายการกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับชั้น ป.4-6 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม: การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับชั้น ป.4-6