fbpx

A+ A A-

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้รูปแบบ HighScope

 

   เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ทางโรงเรียนฯ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้รูปแบบ HighScope สำหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวทาง RIECE Thailand และกิจกรรม Coding พื้นฐาน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปส.กช.) ณ BONITO Chinos Hotel จังหวัดนครสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม: อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้รูปแบบ HighScope

ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

   ในระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1/2562 คณะครูได้ออกไปเยี่ยมเยียนนักเรียนถึงบ้าน เพื่อติดตามความเป็นอยู่ และสภาพแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ

อ่านเพิ่มเติม: ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

  • เขียนโดย อวิรุทธ์ เหมานุรักษ์
  • หมวด: กิจกรรมและผลงาน
  • ฮิต: 180

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ

   เมื่อวันที่ 2-5 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ทางโรงเรียนฯ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพฯ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดส่งต่อให้แก่นักเรียนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม: อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน'69

   ร่วมเป็นแรงใจให้กับนักเรียน ในการเป็นตัวแทนของโรงเรียนฯ เข้าร่วมแข่งขันใน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙" รอบคัดเลือกตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

รายชื่อตัวแทนและรายการเข้าร่วมแข่งขัน

อ่านเพิ่มเติม: งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน'69